Baggrund

”Citius, altius, fortius” – hurtigere, højere, stærkere. De olympiske idealer har præget eliteidrætterne siden dens begyndelse og der forsøges fortsat at søge og flytte grænserne for hvad der er muligt og ikke muligt. Mental træning er ligeledes blevet en vigtig del af eliteidrætten og forskning på både det fysiske og mentale plan ses og bruges mere og mere. Nylige studier viser dog at succes ikke kun er et spørgsmål om gener, eller træning men også, at et optimalt miljø er afgørende for at nå så langt som muligt. Fokus på miljøet – familie, skole, venner er en afgørende faktor for succes. Et talentakademi skal forsøge at integrere alle aspekter fra den fysiske, tekniske og mentale verden i et socialt sammenhængende miljø, der skaber og videreudvikler talenter til dannede, reflekterende hele mennesker.

”At skabe hele og gode miljøer er en bæredygtig vision, der potentielt kan skabe grobund for rekruttering, udvikling og fastholdelse af talentfulde sportsudøvere”.

Kristoffer Henriksen, Postdoc – SDU, Sportspsykolog – Team Denmark.

Sønderborg TalentAkademi (STA)

Elite miljøet på Sønderborg TalentAkademi har siden opstartsåret 2014-15 bestået af 3 linjer – håndbold, fodbold og en almen fysisk linje – repræsenteret ved begge køn.Derudover kørte der i 2015-2016 sæsonen en volleyball linje. Udover den sportslige forskellighed, ses også en forskel i alder (15 til 19år), modenhed, mentalitet og fysik. Denne differentiering er en vigtig og givende del af Sønderborg TalentAkademi, hvor vi ligger op til at spillerne lærer og lader sig inspirere af hinanden. Typisk foregår læring fra den mere rutinerede til den mindre rutinerede, men selv i den proces foregår der også læring den modsatte vej i form af italesættelse af tavs viden og selvrefleksion. Et mål for Sønderborg TalentAkademi er, at udvikle en træningskultur, hvor bl.a. udøverlæring er en anerkendt måde at forbedre træningen, og hvor sportsfolkene opfordres til at stå til rådighed for hinanden.

”De bedste sportsudøvere er opmærksomme på dem, de træner sammen med.

De hjælper og lader sig inspirere af hinanden i stedet for at tænke sig selv først, for det er nemlig ikke særlig frugtbart, når man træner. Her skal man bruge hinanden, og det kræver indlevelse i hinandens måder at gøre tingene på”.

Ole Lund, Postdoc forsker i talent- og ekspertise udvikling og lærlingeuddannelse.

Hvad tilbyder Sønderborg TalentAkademi

Sønderborg TalentAkademi er en forening, der bl.a. tilbyder et elitemiljø, hvor det er accepteret at sporten fylder mest i ens hverdag. Akademiet afholder 3 træningsgange om ugen, hvoraf to ligger om morgenen i skoletiden, hvilket er aftalt med ungdomsuddannelserne BCSyd, EUC Syd, Sønderborg statsskole, Alssundgymnasiet samt 10’eren på Sønderskov skolen. Typisk foregår 2 af træningsgangene som teknisk træning, hvor de samarbejdende klubber sørger for at stille kvalificerede trænere til rådighed. Gældende for de resterende træningsgange og for den almen fysiske linje står den på superviseret fysisk træning. Omdrejningspunktet er Idrætshøjskolen i Sønderborg, hvor akademibolig, styrkerum og halfaciliteter lejes med mulighed for selvtræning når det passer ind i programmet. Yderligere har akademiet bl.a. tilknyttet en fysioterapeut, en coach og arrangerer fra tid til anden relevante oplæg og workshops.

Formål for Sønderborg TalentAkademi.

At tiltrække, fastholde og udvikle unge mennesker i lokalområdet, som har et sportsligt talent og som har evnen og viljen til at videreudvikle dette talent på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde.

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive en besked her eller ringe på nedenstående nummer

Friheds Alle´ 42,
6400 Sønderborg

23 47 07 70

willemar@ihs.dk